Nåta golv

Nåtning är en klassisk metod för att renovera trägolv. Metoden innebär att vi fyller igen springorna mellan varje planka i ett trägolv med fogmassa. Resultatet blir ett unikt golv med en gammaldags känsla som påminner om ett skeppsgolv.

Metoden med nåtning av trägolv har idag blivit populärt vid renovering av äldre hus där gamla trägolv ofta dyker upp när till exempel korkmattor rivs bort. Dessa golv är ofta menade som undergolv och har sämre kvalitet och bredare springor som ibland är väldigt ojämna. Med hjälp av nåtning kan dessa golv få nytt liv.

Hur nåtar man golv?

Det första steget när man nåtar golv är att jämna till springorna i golvet. Sågspån och annat skräp som oftast finns mellan plankorna på gamla golv måste också bort. Det enklaste sättet för att få rena och jämna springor är att fräsa ur dem med en överhandsfräs.

Trägolv är levande och rör sig vid förändringar i till exempel temperatur eller luftfuktighet. Fogmassan måste kunna följa dessa rörelser. När springorna är rena och jämna är därför nästa steg att fästa fogtejp i botten på varje springa. Då kan inte fogmassan fastna i botten under golvet.

Sedan är det dags för själva nåtningen. Men hjälp av en fogpistol ska fogmassan tryckas ut i springorna. Det är viktigt att fylla ordentligt med massa så att det nästan svämmar över. Det ideala är därför att nåta oslipat golv – då försvinner överskridande fogmassa vid slipningen.

Nåtar du istället ett redan ytbehandlat golv måste plankorna tejpas med byggtejp så att ingen fogmassa hamnar på träet. Det är sedan viktigt att snabbt skrapa bort överflödig fogmassa från tejpen så att den inte bränns fast. Fastnar fogmassa på träet måste golvet slipas om.

Tag hjälp av en expert vid nåtning av golv

Att nåta trägolv är relativt enkelt men kräver mycket tålamod och tid. Vi på K3 Golv hjälper dig gärna med att nåta ditt trägolv. Vi har lång erfarenhet av att behandla alla typer av golv och vi ger alltid en offert med fast pris innan vi börjar.

FAQ

Vad är nåtning?

Nåtning innebär att du sätter fog mellan springorna i ett trägolv. Själva ordet nåtning betyder att man fyller igen.

Vad kostar nåtning?

Kostnaden för att nåta ett golv beror på golvets skick, om det redan är behandlat och såklart storleken på rummet som ska nåtas. Det är därför svårt att ge ett generellt kostnadsestimat. Vi på K3 Golv besöker alltid våra kunder och gör en specifik bedömning innan vi tar fram offert. Därför kan vi garantera att priset på offerten också blir totalkostnaden för ditt golv.

Hur länge håller nåtning?

En riktlinje är att det håller i cirka 10 år, men det är ingen given tid. Det kan behövas nåtas om både tidigare och senare. Vi kan ge dig råd om ditt golv behöver nåtas om.

Ska man nåta om efter slipning / innan golvbehandling?

Det bästa är att nåta innan slipning för att slippa tejpa golvet, för om fogmassan kommer på ett slipat golv måste det slipas om. Det behöver alltså inte nåtas om efter slipning. Nåtning ska ske innan du lägger någon ytbehandling på golvet.