Slipa trappa

En trappa behöver skötas och renoveras regelbundet för att se bra ut och vara säker. Lyckligtvis är det ett relativt enkelt arbete som ger direkta resultat. Men faktorer som slitage och trapptyp har en stor inverkan vid trappslipning. Vi har en gedigen erfarenhet utav trappslipning i såväl nya bostäder som äldre hus i Stockholm. Oavsett om det är ett mindre projekt eller i samband med ett större renoveringsarbete så är vi redo för ditt projekt!

Så här går trappslipning till

Varje arbetsmoment, vilka maskiner som behövs och hur hela trappslipningsprocessen går till skiljer sig åt från ett projekt till ett annat. Det kan handla om att du behöver slipa en furutrappa, slipa en lackad trappa eller att du bor i en K4- märkt byggnad. Jämfört med att slipa ett golv så kräver arbetsmomenten mindre modeller av slipmaskiner samt högre precision och hänsyn till att få trappstegen jämna. Ett vanligt tillvägagångssätt är att först skrapa bort all färg från trapporna om de är färgbelagda, oftast genom att använda en trekantsslip eller ett multiverktyg. Därefter blir trappan slipad med grovkornigt slippapper och som sedan gradvis övergår till finkornigt.